حل ج انه کلاسیک 758

درخواست حذف این مطلب
پاسخ ج انه کلاسیک،جواب مراحل ج انه کلاسیک،جواب های ج انه کلاسیک،ج انه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی ج انه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی ج انه کلاسیک،جواب مراحل ج انه کلاسیک،راهنمای حل ج ،راهنمای کلمات حل ج ،راهنمای کلمات ج ی،جواب مرحله ج انه کلاسیک،جواب بازی ج انه کلاسیک جواب بازی ج انه کلاسیک مرحله 758 - ja lbaz.blog.ir لیست مراحل ج انه کلاسیک جواب مرحله 758 ج انه کلاسیک - ja lbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر "ج انه کلاسیک 758" پاسخ ج انه کلاسیک،جواب مراحل ج انه کلاسیک،جواب های ج انه کلاسیک،ج انه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی ج انه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی ج انه کلاسیک،جواب مراحل ج انه کلاسیک،راهنمای حل ج ،راهنمای کلمات حل ج ،راهنمای کلمات ج ی،جواب مرحله ج انه کلاسیک،جواب بازی ج انه کلاسیک افقی 1 از ای استان خوزستان -> رامهرمز
افقی 1 کاتولیک مذهبان -> فرانسیس کاتولیک مذهبان در حل ج - ja lbaz.blog.ir
افقی 2 کبوتر صحرایی -> یمامکبوتر صحرایی در حل ج - ja lbaz.blog.ir
افقی 2 فاقد عیب، کمبود یا نارسایی -> کامل
افقی 2 مشابه و ی ان -> یکجور
افقی 3 استان مرزی -> ایلام
افقی 3 سلول های بافت عصبی -> نرون
افقی 3 بسنده و دارای اندازه مناسب -> وافی
افقی 4 ته نشین مایعات -> لای
افقی 4 چاشنی اشتها آور -> سس
افقی 4 مدال و نشان -> وسام
افقی 4 درخت قالی بافی -> دار
افقی 5 ام الخبائث -> مل
افقی 5 به معنی پمپ هم هست ->
افقی 5 مقابل آستر -> رویه
افقی 6 نتیجه کارت زرد -> اخطار
افقی 6 اثری از ش پیر -> هملت
افقی 6 زهر -> سم
افقی 7 صحیح و سالم -> درست
افقی 7 از ای های -> کنتاکی
افقی 7 پایتخت زمستانی هخا ان -> شوش
افقی 8 جذب در اصطلاح فیزیک -> ربایش
افقی 8 ضمیر اشاره به نزدیک -> این
افقی 8 از آهنگ های موسیقی ایرانی -> راهوی
افقی 9 اسب چاپار -> یام
افقی 9 از کشورهای آفریقایی -> کامرون
افقی 9 جرقه آتش -> شرار
افقی 10 س آسمانی -> دب
افقی 10 شن -> ماسه
افقی 10 فرسوده و کهنه -> فرتوت
افقی 11 سرگشتگی و سرگردانی -> حیرت
افقی 11 صفرا -> زرداب
افقی 11 پوشش چها ا -> جل
افقی 12 از وسایل ورزش باستانی -> میل
افقی 12 نوعی آبگوشت ساده -> یخنی
افقی 12 دانه خوشبو -> هل
افقی 12 گندم سوده شده -> ارد
افقی 13 راویان -> روات
افقی 13 کله پز -> رواس
افقی 13 شاگرد و پادو -> میلاو
افقی 14 نقشه محل تصادف -> کروکی
افقی 14 آفریدگان -> انام
افقی 14 زیبا و خوشگل -> شکیل
افقی 15 مرغ ماهیخوار با نام دیگر حواصیل -> بوتیمار
افقی 15 متضاد گیرنده -> فرستنده
عمودی 1 تیم ک شانی لالیگا -> ریالمادرید
عمودی 1 از م ومات خوشنویسی -> مرکب
عمودی 2 خواسته ها -> امیال
عمودی 2 از آلات موسیقی قدیم -> رباب
عمودی 2 پول واحد اروپایی -> یورو
عمودی 3 کشور باماکو -> مالی
عمودی 3 ای ی در هند -> اسام
عمودی 3 شیرینی -> حلاوت
عمودی 4 پرنده سعادت -> هما
عمودی 4 جهان پهلوان فقید ایران -> تختی
عمودی 4 علامت فعل استمراری -> می
عمودی 4 به صورت انفرادی -> تکی
عمودی 5 چیره -> مسلط
عمودی 5 نوعی هواپیما -> شکاری
عمودی 5 دریا -> یم
عمودی 6 نیزه کوتاه -> مک
عمودی 6 ماهی فروش -> سماک
عمودی 6 حوضچه شنا -> است
عمودی 7 مخفف از آن -> زان
عمودی 7 دستور کار -> برنامه
عمودی 7 خوراک ضبط صوت -> نوار
عمودی 8 موضعی در شهر مکه -> مروه
عمودی 8 ماه تابستان -> تیر
عمودی 8 آسیب و ضرر -> زیان
عمودی 9 درختی تناور که در مناطق گرمسیری می روید -> فلوس
عمودی 9 تیم فوتبالی در آلمان -> هانوفر
عمودی 9 سازمان بخش فلسطین -> ساف
عمودی 10 محله ای در تهران -> نارمک
عمودی 10 تارمی چوبی یا ف ی -> نرده
عمودی 10 تلخ -> مر
عمودی 11 حرف خطاب -> ای
عمودی 11 نویسنده فرانسوی خسیس -> مولیر
عمودی 11 دردمندی -> تالم
عمودی 12 خوب و خوش -> نکو
عمودی 12 هنوز انگلیسی -> یت
عمودی 12 فتنه -> اشوب
عمودی 12 از بخش های اوستا -> یشت
عمودی 13 جا -> سجاده
عمودی 13 آوازه -> شهرت
عمودی 13 کندزبان -> الکن
عمودی 14 اتحادیه فوتبال اروپا -> یوفا
عمودی 14 پایتخت فیجی -> سووا
عمودی 14 رو مه ها -> جراید
عمودی 15 تاج و تخت -> سریر
عمودی 15 نخست ایران در عصر مشروطیت -> مشیرال ه